Strona główna » Nasze produkty » Separatory magnetyczne
 

Separatory magnetyczne

Dynamiczny rozwój separatorów magnetycznych dokonał się dzięki wzrostowi gęstości energii materiałów magnetycznych twardych z około 100 do ponad 400 kJ/m3, jak to ma miejsce dla magnesów neodymowych. Tak duże energie wynikają z międzymetalicznych wiązań pierwiastków ziem rzadkich Nd, B, Sm z metalami przejściowymi, np. Fe, Co.
Okoliczność ta umożliwiła wykorzystanie omawianych magnesów nie tylko w silnikach elektrycznych lecz także w separatorach, uchwytach, chwytakach, filtrach lub sprzęgłach magnetycznych.

 

Prętowy chwytak magnetyczny PCM

Prętowy chwytak magnetyczny PCM przeznaczony jest do szybkiej i łatwej kontroli czystości mączek, proszków, granulatów i cieczy pod względem zawartości w nich zanieczyszczeń ferromagnetycznych oraz zanieczyszczeń wykazujących słabe własności magnetyczne. Chwytak może...

Ruszt magnetyczny RMM 3-20-25

Separator magnetyczny, w postaci rusztu magnetycznego, przeznaczony jest do oczyszczania suchych materiałów sypkich z zanieczyszczeń ferromagnetycznych (drobin żelaza, tlenków żelaza, niklu, itp.). Zanieczyszczenia ferromagnetyczne, zawarte w materiale oczyszczanym, są...