MAGNETO Sp. J.
Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe
www.magneto.pl
Al. Wyzwolenia 9 lok. 21
42-224 Częstochowa, Polska
Tel./Fax. +48 34 364 20 66
 

Kontakt

  Konsorcjum Badawczo - Rozwojowe MAGNETO Sp. J.
42-224 Częstochowa
 ul.Czecha 19a lok 35
  Tel./Fax:+48 34 364 20 66
Złącza obrotowe
Schleifring GmbH
mgr inż. Piotr Dubicki
  +48 603 222 442
piotr.dubicki@magneto.pl

dr inż. Roman Rygał
+48 601 475 989
roman.rygal@magneto.pl
 
Rdzenie i elementy indukcyjne
Vacuumschmelze GmbH & Co. KG
mgr inż. Andrzej Nowak
+48 693 118 245
andrzej.nowak@magneto.pl
 
Łożyska i prowadnice liniowe
Rothe Erde GmbH, Franke GmbH
mgr inż. Piotr Dubicki
  +48 603 222 442
piotr.dubicki@magneto.pl
 
Wskaźniki pola magnetycznego
mgr inż. Piotr Dubicki
  +48 603 222 442
piotr.dubicki@magneto.pl
 
Separatory magnetyczne mgr inż. Piotr Dubicki
  +48 603 222 442
piotr.dubicki@magneto.pl

dr inż. Roman Rygał
+48 601 475 989
roman.rygal@magneto.pl
   
Wdrożenia i konsultacje techniczne
dr inż. Roman Rygał
+48 601 475 989
roman.rygal@magneto.pl
 
Konsorcjum Badawczo - Rozwojowe MAGNETO Sp. J. z siedzibą w Częstochowie 42-224, Al Wyzwolenia 9 lok 21,
 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000194113, 
 kapitał zakładowy 50 000,00zł, 
 NIP 573-021-15-51.

Mapa