Strona główna » O firmie

O firmie

MAGNETO Sp. z o.o. zarejestrowana została w roku 2006, a swą działalność produkcyjną podjęła w kilka miesięcy później. Powołanie Spółki ma na celu tworzenie możliwości wdrożenia własnych wyników badań naukowych oraz rozwoju własnego dorobku technologicznego związanego z produkcją rdzeni magnetycznych oraz ich ochroną przed degradacją własności wskutek zewnętrznych naprężeń mechanicznych (przykładowo pochodzących od skurczu żywic epoksydowych wykorzystywanych w produkcji aparatury elektrycznej). Ochrona taka dotyczy zarówno rdzeni zwijanych jak i pakietowanych z taśm elektrotechnicznych (wykorzystywanych przykładowo w przekładnikach średniego napięcia).  

 W odniesieniu do taśm amorficznych i nanokrystalicznych posiadamy znaczące osiągnięcia w zakresie produkcji i kształtowania cech użytkowych obwodów magnetycznych z tych materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym dorobek naukowo-produkcyjny związany z wykorzystaniem w energoelektronice rdzeni nanokrystalicznych pakietowanych, o masach do kilkudziesięciu kilogramów i poddanych specjalistycznej obróbce termomagnetycznej. Dzięki własnemu wydziałowi narzędziowemu oferujemy także nowoczesne rozwiązania w zakresie nagrzewania indukcyjnego, z wykorzystaniem koncentratorów pola magnetycznego Fluxtrol® (co prowadzi do skrócenia procesu produkcyjnego oraz znacznych oszczędności energii elektrycznej).

Utworzenie w roku 2012 Ośrodka Badań Magnetycznych umożliwia poszerzenie oferty wdrożeń zarówno własnych jak i pochodzących od Zleceniodawców. Magneto Sp. z o.o. zatrudnia ok. 20 osób o najwyższych kwalifikacjach, w tym dwóch profesorów i kilku doktorów nauk technicznych.


Szybki kontakt

MAGNETO Sp. z o. o.
ul. Odlewników 43
42-202 Częstochowa 
Tel./Fax: +48 34 360 22 72
email: rdzenie@magneto.pl