Strona główna » Kontakt
MAGNETO Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
ul. Odlewników 43
Tel./Fax:+48 34 360 22 72
Technologia DiLaTech
ochrona rdzeni magnetycznych
mgr inż. Przemysław Pinkosz
+48 607 610 617
przemyslaw.pinkosz@magneto.pl
 
Rdzenie z taśm elektrotechnicznych
Akcesoria do rdzeni magnetycznych
mgr inż. Przemysław Pinkosz
+48 607 610 617
przemyslaw.pinkosz@magneto.pl
 
Rdzenie nanokrystaliczne
Rdzenie amorficzne
mgr inż. Marcin Kwiecień
+48 603 360 220
marcin.kwiecien@magneto.pl
 
Fluxtrol™ - materiały magnetyczne
do grzejnictwa indukcyjnego
mgr inż. Marcin Kwiecień
+48 603 360 220
marcin.kwiecien@magneto.pl
 
Projekty Unijne mgr inż. Cezary Świeboda
+48 607 979 060
cezary.swieboda@magneto.pl

mgr inż. Adam Kozłowski
+48 693 538 836
adam.kozlowski@magneto.pl
 
Prototypownia Paweł Pasierb
+48 517 164 646
narzedziownia@magneto.pl

mgr inż. Robert Pytlech
+48 505 024 874
robert.pytlech@magneto.pl
 
MAGNETO Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 42-202, ul. Odlewników 43,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000269503,
kapitał zakładowy 500 000,00zł,
NIP 949-201-60-97.

Mapa

Szybki kontakt

MAGNETO Sp. z o. o.
ul. Odlewników 43
42-202 Częstochowa 
Tel./Fax: +48 34 360 22 72
email: rdzenie@magneto.pl